Πολιτική απορρήτου

1. Μία επισκόπηση της προστασίας δεδομένων 

Γενικά

Τα παρακάτω παρέχουν μία απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει στα προσωπικά σας στοιχεία όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Προσωπικά στοιχεία είναι οποιαδήποτε δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα της προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου μας που ακολουθεί.

Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτό τον ιστότοπο;

Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο τα επεξεργάζεται ο διαχειριστής του ιστοτόπου. Τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή παρατίθενται στην απαιτούμενη ανακοίνωση νομικού περιεχομένου του ιστοτόπου.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα;

Κάποια δεδομένα συλλέγονται όταν μας τα παρέχετε εσείς. Θα μπορούσαν να είναι, παραδείγματος χάριν, τα στοιχεία που εισάγετε στο έντυπο επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα πληροφοριακά μας συστήματα  όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα, όπως π.χ. το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε ή πότε επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέρχεστε στον ιστότοπό μας.

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας; 

Μέρος των δεδομένων συλλέγονται με σκοπό να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του ιστοτόπου. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αναλυθεί πώς χρησιμοποιούν τον ιστότοπο οι επισκέπτες.

Τι δικαιώματα έχετε αναφορικά με τα δεδομένα σας; 

Έχετε πάντοτε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα σας, την προέλευσή τους, τους αποδέκτες τους, και για ποιον σκοπό έχουν συλλεγεί χωρίς χρέωση. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθωθούν, να κλειδωθούν ή να διαγραφούν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που παρέχεται στην ανακοίνωση νομικού περιεχομένου εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα του απορρήτου και της προστασίας δεδομένων. Μπορείτε, φυσικά, να υποβάλετε και καταγγελία στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Αναλυτική και εργαλεία τρίτων 

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να γίνονται στατιστικές αναλύσεις της συμπεριφοράς σας ως προς την περιήγηση. Αυτό γίνεται κυρίως με τη χρήση cookies και αναλυτικής. Η ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως προς την περιήγηση είναι συνήθως ανώνυμη, δηλ. δεν θα μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε από αυτά τα δεδομένα. Μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε για αυτή την ανάλυση ή να την εμποδίσετε αποφεύγοντας τη χρήση ορισμένων εργαλείων. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω πολιτική απορρήτου.

Μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτή την ανάλυση. Θα σας ενημερώσουμε παρακάτω για το πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτό το θέμα.

2. Γενική ενημέρωση και υποχρεωτικές πληροφορίες 

Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές αυτού του ιστοτόπου αντιμετωπίζουν με μεγάλη σοβαρότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εμπιστευτικά και σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις περί προστασίας δεδομένων και την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Εάν χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, θα συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά στοιχεία είναι οποιαδήποτε δεδομένα θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί τι στοιχεία συλλέγουμε και πού τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς συμβαίνει αυτό και για ποιο σκοπό.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω διαδικτύου (π.χ. μέσω επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είναι υποκείμενα σε ενδεχόμενες παραβιάσεις της ασφάλειας. Η πλήρης προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση τρίτων δεν είναι δυνατή.

Ανακοίνωση σχετικά με τον υπεύθυνο αυτού του ιστοτόπου

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σε αυτό τον ιστότοπο είναι:

Dental Tribune International GmbH
Holbeinstrasse 29
04229 Leipzig

Τηλέφωνο: +4934148474302
Email: info@dental-tribune.com

Ο υπεύθυνος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποφασίζει, μόνο του ή από κοινού με άλλους, για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κτλ).

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας 

Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή σας συγκατάθεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Αρκεί ένα ανεπίσημο email το οποίο να διατυπώνει αυτό το αίτημα. Τα δεδομένα που επεξεργαζόμασταν πριν λάβουμε το αίτημά σας, μπορούμε να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε νομίμως.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελιών στις ρυθμιστικές αρχές 

Εάν έχει παραβιαστεί η νομοθεσία προστασίας δεδομένων, ο θιγόμενος μπορεί να υποβάλει καταγγελία στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για θέματα σχετικά με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Γερμανικού κρατιδίου στο οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία μας. Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε μία λίστα υπεύθυνων προστασίας δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας ή στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, να παραδίδονται αυτόματα σε εσάς ή σε κάποιον τρίτον, σε μορφότυπο τυποποιημένο και αναγνώσιμο από μηχάνημα. Αν ζητήσετε την απευθείας μεταφορά δεδομένων σε άλλον αρμόδιο, αυτό θα γίνεται μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικώς εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της διαβίβασης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως είναι οι ερωτήσεις που στέλνετε σε εμάς ως διαχειριστή του ιστοτόπου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση στη γραμμή διευθύνσεων του browser σας όταν αλλάζει από “http://” σε “https://” και εμφανίζεται το εικονίδιο με το λουκέτο στη μπάρα διευθύνσεων του browser σας.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας μεταφέρετε δεν μπορούν να αναγνωστούν από τρίτους.

Κρυπτογραφημένες πληρωμές σε αυτόν τον ιστότοπο 

Εάν συνάψετε σύμβαση σύμφωνα με την οποία υποχρεούστε να μας αποστείλετε τα στοιχεία πληρωμής σας (π.χ. αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για άμεσες χρεώσεις), θα ζητήσουμε αυτά τα στοιχεία προκειμένου να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας.

Οι συναλλαγές πληρωμών χρησιμοποιώντας τα συνήθη μέσα πληρωμής (Visa/MasterCard, άμεση χρέωση) πραγματοποιούνται μόνο μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση στη γραμμή διευθύνσεων του browser σας όταν αλλάζει από “http://” σε “https://” και εμφανίζεται το εικονίδιο με το λουκέτο στη μπάρα διευθύνσεων του browser σας.

Σε περίπτωση κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, όποια στοιχεία πληρωμής υποβάλετε προς εμάς δεν μπορούν να αναγνωστούν από τρίτους.

Ενημέρωση, κλείδωμα, διαγραφή

Όπως προβλέπει η νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε δωρεάν ανά πάσα στιγμή σχετικά με προσωπικά δεδομένα σας που έχουν αποθηκευτεί, καθώς και την προέλευσή τους, τον αποδέκτη και το σκοπό για τον οποίο έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να διορθώσετε, να κλειδώσετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που παρέχεται στην ανακοίνωση νομικού περιεχομένου εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Εναντίωση στα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διά του παρόντος απαγορεύουμε ρητώς τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου του ιστοτόπου αναφορικά με την αποστολή προωθητικού και ενημερωτικού υλικού που δεν έχει ζητηθεί ρητώς. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί σε συγκεκριμένες νομικές ενέργειες εάν λάβει διαφημιστικό υλικό που δεν έχει ζητήσει, όπως ανεπιθύμητο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam).

3. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Εκ του νόμου υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 

Έχουμε ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εταιρεία μας.

Jan Marschner, LL.M. Rechtsanwalt
Specialist lawyer for information technology law
Certified Data Protection Officer (TÜV)
Markt 9
04109 Leipzig, Germany
Email: dataprotection@dental-tribune.com

4. Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Cookies

Κάποιες από τις ισοτσελίδες μας χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies μας βοηθούν να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο εύχρηστο, πιο αποδοτικό και πιο ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Τα περισσότερα cookies που χρησιμοποιούμε αποκαλούνται “cookies συνεδρίας”. Διαγράφονται αυτόματα μετά από την επίσκεψή σας. Άλλα cookies παραμένουν στη μνήμη της συσκευής σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies δίνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης του browser σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπο.

Μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ώστε να σας ενημερώνει σχετικά με τη χρήση cookies και να μπορείτε να αποφασίζετε κατά περίπτωση αν θα δεχτείτε ή θα απορρίψετε ένα cookie. Εναλλακτικά, ο browser σας μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να δέχεται αυτόματα τα cookies υπό ορισμένες προϋποθέσεις ή να τα απορρίπτει πάντα, ή να διαγράφει αυτόματα τα cookies όταν κλείνετε τον browser σας. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα αυτού του ιστοτόπου.

Τα cookies που είναι απαραίτητα για να είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία ή να παρέχονται ορισμένες λειτουργίες που θέλετε να χρησιμοποιείτε (π.χ. το καρότσι αγορών) αποθηκεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 6 παράγραφος 1, γράμμα f του DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον στην αποθήκευση cookies προκειμένου να διασφαλίζει την παροχή βελτιστοποιημένων υπηρεσιών χωρίς τεχνικά σφάλματα. Αν αποθηκεύονται άλλα cookies (όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησής σας), αυτά αντιμετωπίζονται χωριστά στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Αρχεία καταγραφής του εξυπηρετητή (Server log files)

Ο πάροχος του ιστοτόπου αυτόματα συλλέγει και αποθηκεύει πληροφορίες τις οποίες το πρόγραμμα περιήγησής σας αυτόματα μας διαβιβάζει σε “αρχεία καταγραφής του εξυπηρετητή”. Αυτές είναι:

  • Ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης (browser) 
  • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
  • Η διεύθυνση URL παραπομπής
  • Το όνομα του κεντρικού υπολογιστή πρόσβασης
  • Η ημερομηνία και ώρα αίτησης εξυπηρετητή
  • Η διεύθυνση IP

Αυτά τα δεδομένα δεν θα συνδυάζονται με δεδομένα από άλλες πηγές.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το Άρθρο 6 (1) (f) του DSGVO, που επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση σύμβασης ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων.

Έντυπο επικοινωνίας

Εάν μας στέλνετε ερωτήσεις μέσω του εντύπου επικοινωνίας, θα συλλέγουμε τα δεδομένα που εισάγονται στο έντυπο, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχετε, ώστε να απαντήσουμε στην ερώτησή σας και τυχόν επόμενες ερωτήσεις. Δεν κοινοποιούμε αυτά τα στοιχεία χωρίς την άδειά σας.

Επομένως, θα επεξεργαζόμαστε όποια δεδομένα εισάγετε στο έντυπο επικοινωνίας μόνο με τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1)(a) του DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αρκεί να το ζητήσετε με ένα απλό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα που επεξεργαζόμασταν πριν λάβουμε το αίτημά σας, μπορούμε να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε νομίμως.

Θα διατηρούμε τα δεδομένα που παρέχετε στο έντυπο επικοινωνίας μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή τους, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευσή τους, ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσής τους (π.χ. μετά την εκπλήρωση του αιτήματός σας). Τυχόν υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις, ειδικώς αυτές που αφορούν στα χρονικά διαστήματα υποχρεωτικής διατήρησης των δεδομένων, δεν επηρεάζονται από την παρούσα πρόβλεψη.

Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο

Μπορείτε να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας για να έχετε πρόσβαση στις πρόσθετες λειτουργίες που προσφέρονται εδώ. Τα εισερχόμενα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό της χρήσης της αντίστοιχης ιστοσελίδας ή υπηρεσίας για την οποία κάνατε εγγραφή. Πρέπει να παρέχονται τα πλήρη υποχρεωτικά στοιχεία που ζητούνται κατά την εγγραφή. Σε διαφορετική περίπτωση, θα απορρίπτουμε την εγγραφή σας.

Για να σας ενημερώνουμε σχετικά με σημαντικές αλλαγές όπως π.χ. αλλαγές που εμπίπτουν στο αντικείμενο του ιστοτόπου μας ή τεχνικές αλλαγές, θα χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ορίσατε κατά την εγγραφή.

Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παρασχέθηκαν κατά την εγγραφή μόνο βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 (1)(a) του DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή παραμένουν αποθηκευμένα για όσο διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στον ιστότοπό μας. Οι εκ του νόμου υποχρεωτικές περίοδοι διατήρησης δεν επηρεάζονται.

Ανάρτηση σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο 

Εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο, θα αποθηκευτεί η ημερομηνία και ώρα που δημιουργήσατε το σχόλιο και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση μαζί με το σχόλιό σας, καθώς και το όνομα χρήστη που χρησιμοποιήσατε, εκτός και αν κάνετε ανώνυμη ανάρτηση.

Αποθήκευση διεύθυνσης IP 

Η λειτουργία σχολίων μας αποθηκεύει τις διευθύνσεις IP των χρηστών που αναρτούν σχόλια. Επειδή δεν ελέγχουμε τα σχόλια στον ιστότοπό μας πριν αναρτηθούν, χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να μπορούμε να ασκήσουμε αγωγή για παράνομο ή συκοφαντικό περιεχόμενο.

Για πόσο διάστημα αποθηκεύονται τα σχόλια

Τα σχόλια και τα συναφή δεδομένα (π.χ. διεύθυνση IP) αποθηκεύονται και παραμένουν στον ιστότοπό μας μέχρι να διαγραφεί πλήρως το περιεχόμενο επί του οποίου έγιναν τα σχόλια ή μέχρι τα σχόλια να αφαιρεθούν υποχρεωτικά για νομικούς λόγους (συκοφαντία, κτλ.).

Νομική βάση

Τα σχόλια αποθηκεύονται βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 (1) (a) του DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αρκεί να το ζητήσετε με ένα απλό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα που επεξεργαζόμασταν πριν λάβουμε το αίτημά σας, μπορούμε να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε νομίμως.

Επεξεργασία δεδομένων (δεδομένα πελατών και συμβάσεων)

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για τη δημιουργία ή τροποποίηση έννομων σχέσεων με εμάς (master data). Αυτό γίνεται βάσει του Άρθρου 6 (1) (b) του DSGVO, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση σύμβασης ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας (δεδομένα χρήσης) μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες μας ή να μπορούμε να σας τιμολογούμε για αυτές.

Τα δεδομένα πελατών που συλλέγονται διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή τη διακοπή της εμπορικής σχέσης. Οι εκ του νόμου περίοδοι διατήρησης δεν επηρεάζονται.

Τα δεδομένα που μεταβιβάζονται όταν κάνετε εγγραφή για υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο 

Διαβιβάζουμε σε τρίτους προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασής σας μαζί μας, π.χ. στις τράπεζες που έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση των πληρωμών σας.

Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβάζονται για κανέναν άλλον σκοπό, εκτός και αν έχετε δώσει ρητή άδεια προς τούτο. Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το Άρθρο 6 (1) (b) του DSGVO, που επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση σύμβασης ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων.

5. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Facebook plugins (επιλογές Like & Share)

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει plugins για το μέσον κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Τα plugins του Facebook μπορείτε να τα αναγνωρίσετε από το λογότυπο Facebook ή το πλήκτρο Like στον ιστότοπό μας. Για μία επισκόπηση των plugins του Facebook, βλ. https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, δημιουργείται απευθείας σύνδεση μεταξύ του περιηγητή σας και του server του Facebook μέσω των plugin. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Facebook να πληροφορηθεί ότι επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας από τη διεύθυνσή σας IP. Εάν κάνετε κλικ στο“Like button” του Facebook ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας με το προφίλ σας στο Facebook. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Facebook να συσχετίζει τις επισκέψεις στον ιστότοπό μας με το λογαριασμό χρήστη που έχετε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ως ο διαχειριστής αυτού του ιστοτόπου, δεν έχουμε γνώση του περιεχομένου των δεδομένων που διαβιβάζονται στο Facebook ή του πώς το Facebook χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε την πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση https://de-de.facebook.com/policy.php.

Εάν δεν θέλετε το Facebook να συσχετίζει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με το λογαριασμό σας στο Facebook, παρακαλούμε αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο Facebook.

Twitter plugin

Οι λειτουργίες της υπηρεσίας του Twitter έχουν ενσωματωθεί στον ιστότοπό μας και την εφαρμογή. Αυτά τα χαρακτηριστικά προσφέρονται μόνο από την Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Τwitter και “Retweet”, οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με το λογαριασμό σας στο Twitter και γνωστοποιούνται σε άλλους χρήστες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα διαβιβάζονται δεδομένα και στο Twitter. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχος αυτών των σελίδων, δεν έχουμε γνώση του περιεχομένου των δεδομένων που διαβιβάζονται ή του πώς θα τα χρησιμοποιήσει το Twitter. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του Twitter, παρακαλούμε μεταβείτε στη διεύθυνση https://twitter.com/privacy.

Οι προτιμήσεις προσωπικού απορρήτου σας με το Twitter μπορούν να τροποποιηθούν στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στη διεύθυνση https://twitter.com/account/settings.

Google+ plugin

Οι σελίδες μας χρησιμοποιούν λειτουργίες Google+. Διαχειριστής είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Συλλογή και γνωστοποίηση στοιχείων: Η χρήση της επιλογής Google +1 σας επιτρέπει να δημοσιεύετε στοιχεία παγκοσμίως. Μέσω της επιλογής Google+, εσείς και άλλοι χρήστες μπορείτε να λαμβάνετε εξατομικευμένο περιεχόμενο από την Google και τους συνεργάτες μας. Η Google αποθηκεύει και το γεγονός ότι έχετε επιλέξει +1 για ένα κομμάτι περιεχομένου και στοιχεία σχετικά με τη σελίδα που βλέπατε όταν κάνατε κλικ στο +1. Το +1 σας μπορεί να εμφανίζεται μαζί με το όνομα και τη φωτογραφία του προφίλ σας στις υπηρεσίες Google, π.χ. στα αποτελέσματα αναζήτησης ή στο προφίλ σας στο Google, ή σε άλλα σημεία σε ιστοτόπους και διαφημίσεις στο διαδίκτυο.

Η Google καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας +1 για να βελτιώνει τις υπηρεσίες Google για εσάς και τους άλλους. Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Google +, χρειάζεστε ένα δημόσιο προφίλ ορατό σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον το όνομα που έχει επιλεγεί για το προφίλ. Το όνομα αυτό χρησιμοποιείται από όλες τις υπηρεσίες Google. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό το όνομα μπορεί και να αντικαθιστά ένα διαφορετικό όνομα που έχετε χρησιμοποιήσει για να μοιράζεστε περιεχόμενο μέσω του Google λογαριασμού σας. Η ταυτότητα του Google προφίλ σας μπορεί να εμφανίζεται σε χρήστες που γνωρίζουν την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή άλλα στοιχεία που σας ταυτοποιούν.

Η χρήση των δεδομένων που συλλέγονται: Εκτός από τις χρήσεις που προαναφέρθηκαν, τα στοιχεία που παρέχετε χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές προστασίας δεδομένων της Google. Η Google μπορεί να δημοσιεύει συνοπτικές στατιστικές για τη δραστηριότητα +1 των χρηστών ή να τις κοινοποιεί σε χρήστες και συνεργάτες, όπως εκδότες, διαφημιστές, ή συμβεβλημένους ιστοτόπους.

Instagram plugin

Ο ιστότοπός μας περιέχει λειτουργίες της υπηρεσίας Instagram. Αυτές οι λειτουργίες προσφέρονται από την Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Εάν είστε συνδεδεμένοι με τον Instagram λογαριασμό σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Instagram για να συνδέσετε  το περιεχόμενο των σελίδων μας με το προφίλ σας Instagram. Αυτό σημαίνει ότι το Instagram μπορεί να συσχετίζει τις επισκέψεις στις σελίδες μας με το λογαριασμό χρήστη που έχετε. Ως πάροχος αυτού του ιστοτόπου, επισημαίνουμε ρητώς ότι δεν ενημερωνόμαστε σχετικά με το περιεχόμενο των διαβιβαζόμενων δεδομένων ή τη χρήση τους από το Instagram.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πολιτική απορρήτου του Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr plugin

Οι σελίδες μας χρησιμοποιούν τα πλήκτρα της υπηρεσίας Tumblr. Διαχειριστής είναι η Tumblr, Inc., 35 East 21st St., 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Αυτές οι λειτουργίες σας επιτρέπουν να μοιραστείτε μία ανάρτηση ή μία σελίδα στο Tumblr ή να ακολουθήσετε τον πάροχο στο Tumblr. Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστοτόπους μας χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Tumblr, το πρόγραμμα περιήγησης δημιουργεί απευθείας σύνδεση με τους servers του Tumblr. Εμείς δεν έχουμε επιρροή στην ποσότητα των δεδομένων τα οποία συγκεντρώνει το Tumblr και διαβιβάζει με το plugin. Εξ όσων γνωρίζουμε, πιστεύουμε ότι διαβιβάζεται η διεύθυνση IP του χρήστη και η διεύθυνση URL του αντίστοιχου ιστοτόπου.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πολιτική απορρήτου του Tumblr στη διεύθυνση https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

LinkedIn plugin

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί λειτουργίες από το δίκτυο LinkedIn. Η υπηρεσία παρέχεται από την LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε μία από τις σελίδες μας που περιέχει χαρακτηριστικά LinkedIn, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί απευθείας σύνδεση με τους servers του LinkedIn. Το LinkedIn ενημερώνεται ότι έχετε επισκεφθεί τις ιστοσελίδες μας από τη διεύθυνσή σας IP. Εάν χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο “Recommend” του LinkedIn και είστε συνδεδεμένοι στο LinkedIn λογαριασμό σας, το LinkedIn μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με το λογαριασμό χρήστη που έχετε. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχος αυτών των σελίδων, δεν έχουμε γνώση του περιεχομένου των δεδομένων που διαβιβάζονται ή του πώς θα τα χρησιμοποιήσει το LinkedIn.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πολιτική απορρήτου του LinkedIn στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING Plugin

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά τα οποία παρέχει το δίκτυο XING. Ο πάροχος είναι η XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε μία από τις σελίδες μας που περιέχει χαρακτηριστικά XING, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί απευθείας σύνδεση με τους servers του XING. Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα κατά τη διαδικασία. Συγκεκριμένα, δεν αποθηκεύονται διευθύνσεις IP ούτε αξιολογείται η συμπεριφορά χρήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και το πλήκτρο XING Share, παρακαλούμε δείτε την πολιτική απορρήτου του XING στη διεύθυνση https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest plugin

Ο ιστότοπός μας περιέχει λειτουργίες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Pinterest, διαχειριστής του οποίου είναι η Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε μία σελίδα που περιέχει το κοινωνικό plugin Pinterest, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί απευθείας σύνδεση με τους servers του Pinterest. Το plugin διαβιβάζει αυτά τα δεδομένα καταγραφής στους servers του Pinterest στις ΗΠΑ. Αυτά τα δεδομένα καταγραφής μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνσή σας IP, τη διεύθυνση των ιστοτόπων που επισκεφθήκατε, που περιλαμβάνει και χαρακτηριστικά Pinterest, τον τύπο και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματος, πώς χρησιμοποιείτε το Pinterest, και τα cookies.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, το εύρος και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση δεδομένων από το Pinterest, καθώς και τα δικαιώματα και τις επιλογές σας για την προστασία του προσωπικού σας απορρήτου, μπορείτε να βρείτε στις ανακοινώσεις απορρήτου του Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Αναλυτική και διαφήμιση

Αναλυτική Google

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Διαχειριστής είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “cookies”. Πρόκειται για αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δίνουν τη δυνατότητα ανάλυσης του πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση σας αυτού του ιστοτόπου διαβιβάζονται συνήθως στον server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Τα cookies της Google Analytics αποθηκεύονται βάσει του Άρθρου 6 (1) (f) του DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον στην ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιεί και τον ιστότοπό του και τις διαφημίσεις του.

Browser plugin

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση αυτών των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε, όμως, ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε ενδεχομένως πως δεν θα μπορείτε να έχετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστοτόπου. Μπορείτε επίσης να μην επιτρέψετε τα δεδομένα που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής σας IP) να διαβιβάζονται στην Google, και να αποτρέψετε την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το plugin του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Αντίταξη στη συλλογή δεδομένων

Μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή δεδομένων σας από την Google Analytics κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο. Θα οριστεί ένα cookie εξαίρεσης (opt-out) ώστε να μην συλλέγονται τα δεδομένα σας σε μελλοντικές επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο: Disable Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς χειρίζεται η Google Analytics τα δεδομένα χρηστών, βλ. την πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Ανάθεση της επεξεργασίας δεδομένων σε εξωτερικό προμηθευτή

Έχουμε συνάψει συμφωνία με την Google για την εξωτερική ανάθεση της επεξεργασίας δεδομένων μας και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών Αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιούμε Google Analytics.

Google reCAPTCHA

Χρησιμοποιούμε “Google reCAPTCHA” (εφεξής “reCAPTCHA”) στους ιστοτόπους μας. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Το reCAPTCHA χρησιμοποιείται για να ελέγξουμε αν τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν στον ιστότοπό μας (π.χ. στο έντυπο επικοινωνίας) έχουν καταχωρηθεί από άνθρωπο ή από αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Για να γίνει αυτό, το reCAPTCHA αναλύει τη συμπεριφορά του επισκέπτη του ιστοτόπου με βάση διάφορα χαρακτηριστικά. Αυτή η ανάλυση αρχίζει αυτόματα μόλις εισέρχεται στον ιστότοπο ο επισκέπτης. Για την ανάλυση, το reCAPTCHA αξιολογεί διάφορα στοιχεία (π.χ. τη διεύθυνση IP, πόση ώρα μένει στον ιστότοπο ο επισκέπτης, ή τις κινήσεις του ποντικιού που κάνει ο χρήστης). Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την ανάλυση θα προωθούνται στην Google.

Οι αναλύσεις reCAPTCHA πραγματοποιούνται εντελώς στο υπόβαθρο. Οι επισκέπτες του ιστοτόπου δεν ενημερώνονται ότι γίνεται τέτοιου είδους ανάλυση.

Η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο Άρθρο 6 (1) (f) του DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον στην προστασία του ιστοτόπου του από καταχρηστικά αυτοματοποιημένα προγράμματα αράχνης (crawling) και ανεπιθύμητα μηνύματα (spam).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Google reCAPTCHA και την πολιτική απορρήτου της Google, επισκεφθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ και https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Newsletter

Δεδομένα του Newsletter

Αν θα θέλατε να λαμβάνετε το newsletter μας, ζητάμε μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και κάποια στοιχεία που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε αυτό το newsletter. Δεν συλλέγονται επιπλέον δεδομένα ή συλλέγονται μόνο σε οικειοθελή βάση. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα μόνο για να στείλουμε τις πληροφορίες που ζητήθηκαν και δεν τις διαβιβάζουμε σε τρίτους.

Επομένως, θα επεξεργαζόμαστε όποια στοιχεία εισάγετε στο έντυπο επικοινωνίας μόνο με τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 (1) (a) του DSGVO. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων σας και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, καθώς για τη χρήση τους για την αποστολή του newsletter, π.χ. μέσω του συνδέσμου “unsubscribe” στο newsletter. Τα δεδομένα που επεξεργαζόμασταν πριν λάβουμε το αίτημά σας, μπορούμε να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε νομίμως.

Τα δεδομένα που παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή για το newsletter θα χρησιμοποιούνται για τη διανομή του newsletter μέχρι να ακυρώσετε την εγγραφή σας οπότε και θα διαγραφούν τα εν λόγω δεδομένα. Τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για άλλους σκοπούς (π.χ. ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την ενότητα μελών) δεν επηρεάζονται.

iContact

Χρησιμοποιούμε “iContact”, μία υπηρεσία που παρέχεται από την iContact LLC, 2121 RDU Center Drive Fourth Floor Morrisville, North Carolina 27560, USA, για να στέλνουμε το newsletter μας.

Χρησιμοποιούμε τη διαδικασία που λέγεται ‘double-opt-in’ (DOI). Μετά την εγγραφή στο newsletter μας, θα λάβετε ένα email όπου θα σας ζητηθεί να κάνετε επιβεβαίωση. Όταν κάνετε εγγραφή για το newsletter, θα αποθηκεύσουμε τη διεύθυνσή σας IP και την ημερομηνία εγγραφής. Αυτή η αποθήκευση χρησιμεύει μόνο ως απόδειξη στην περίπτωση που κάποιος τρίτος καταχραστεί μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάνει εγγραφή στο newsletter εν αγνοία του ενδιαφερομένου.

Μόλις ανοίξετε ένα newsletter, χρησιμοποιείται το λεγόμενο pixel παρακολούθησης. Έτσι αποθηκεύονται τα ακόλουθα δεδομένα: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, newsletter, ημερομηνία και ώρα ανοίγματος. Οι σύνδεσμοι στα newsletters μας περιέχουν πληροφορίες παρακολούθησης που μας δίνουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε ποιοι σύνδεσμοι είχαν ενδιαφέρον για σας, αν τους χρησιμοποιήσατε. Τα ακόλουθα δεδομένα αποθηκεύονται στο iContact μέσω του συνδέσμου παρακολούθησης: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, newsletter, σύνδεσμος, ημερομηνία και ώρα.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε για το μέλλον την έγκρισή σας για τη λήψη newsletters στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ορίσατε στέλνοντας email στο support@dental-tribune.com.

8. Plugins και εργαλεία

YouTube

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί plugins από το YouTube, τα οποία διαχειρίζεται η Google. Ο διαχειριστής των σελίδων είναι η YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Εάν επισκεφθείτε μία από τις σελίδες μας που διαθέτουν plugin YouTube, δημιουργείται σύνδεση με τους servers του YouTube. Εδώ ο server του YouTube ενημερώνεται για το ποιες από τις σελίδες μας επισκεφθήκατε.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, το YouTube σας επιτρέπει να συσχετίσετε τη συμπεριφορά περιήγησής σας άμεσα με το προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο YouTube.

Το YouTube χρησιμοποιείται για να μας βοηθήσει να κάνουμε ελκυστικό τον ιστότοπό μας. Αυτό συνιστά αιτιολογημένο συμφέρον σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (f) του DSGVO.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων χρήστη μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του YouTube στο https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά που παρέχονται από την πύλη βίντεο Vimeo. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται από την Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Εάν επισκεφθείτε μία από τις σελίδες μας όπου υπάρχει plugin Vimeo, δημιουργείται σύνδεση με τους servers Vimeo. Εδώ ο server Vimeo ενημερώνεται για το ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφθεί. Επιπλέον, η Vimeo θα λάβει τη διεύθυνσή σας IP. Αυτό ισχύει και αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Vimeo όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή δεν έχετε λογαριασμό Vimeo. Τα στοιχεία μεταβιβάζονται σε έναν server Vimeo στις ΗΠΑ, όπου αποθηκεύονται.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας Vimeo, η Vimeo σας επιτρέπει να συσχετίσετε τη συμπεριφορά περιήγησής σας άμεσα με το προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό αν αποσυνδεθείτε από το Vimeo λογαριασμό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων χρήστη, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Vimeo στο https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών Google Maps μέσω API. Διαχειριστής είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Για να χρησιμοποιήσετε τους Google Maps, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνσή σας IP. Αυτά τα στοιχεία διαβιβάζονται γενικώς σε έναν server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτού του ιστοτόπου δεν έχει επιρροή σε αυτή τη μεταφορά δεδομένων.

Η χρήση των Google Maps έχει σκοπό να κάνει τον ιστότοπό μας ελκυστικό και να διευκολύνει τον εντοπισμό των σημείων που προσδιορίζουμε στον ιστότοπο. Αυτό συνιστά αιτιολογημένο συμφέρον σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (f) του DSGVO.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων χρήστη μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google στο https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών

Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες επί πληρωμή στον ιστότοπό μας, θα πρέπει να υποβάλετε επιπλέον στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, πιστωτικής κάρτας ή άλλα στοιχεία επεξεργασίας πληρωμών και τη διεύθυνσή σας, καθώς και άλλες πληροφορίες κατά τη διαδικασία της παραγγελίας. Φυσικά, θα χειριζόμαστε όλα τα στοιχεία που μας υποβάλλετε σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και εντός του πλαισίου της συμφωνηθείσας συνεργασίας. Τα στοιχεία επεξεργασίας πληρωμών θα προωθούνται στους επεξεργαστές εντός του πλαισίου των νομοθετικών διατάξεων προκειμένου να μπορούμε να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας. Δεν θα αποθηκεύουμε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε και αφορούν στην επεξεργασία της πληρωμής υπόκεινται στους κανονισμούς ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων των παρακάτω υπηρεσιών:

  • PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg (“PayPal”).
  • Stripe Inc., 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, USA (“Stripe”).

Οι Stripe και PayPal έχουν πιστοποίηση PCI DSS και επομένως πληρούν τις πιο αυστηρές προϋποθέσεις για την ασφαλή διαχείριση και αποθήκευση στοιχείων πιστωτικής κάρτας.